Õppekava sisu kirjelus

Üldoskuste moodulid 1-3:

-Õppija omandab teadmised ja oskused töökeskkonna mõjust tööõhkkonnale ja tervisele, hügieenist, keskkonna mõju parandamisest ja haiguste leviku ära hoidmisest

-Õppija omandab teadmised ja oskused suhtlemise olemusest ja viisidest, sobivate suhtlemisviiside valimisest ja enesekontrollist, stressist ja toimetulekust stressiga. Õppija õpib tundma teeninduse olemust ja sisu, mõistab teeninduskultuuri aluseid ning klienditeenindaja rolli. Teab, kuidas teenindada spetsiifiliste- ja erivajadustega ning erineva kultuuritaustaga kliente.

Põhioskuste moodulid:

4 moodul „Juuste elutegevus”

Õppija omandab teadmised erinevatest naha- ja suguhaigustest, nende nakkusohtlikkusest ja vältimise võimalustest.

5 moodul „Juuste hooldus”

Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud juuksestruktuuri, keemilise koostise, juuksekasvufaaside ja peanaha probleemide, juuksekarva kahjustuste, naha ja küünte ehituse ja haiguste kohta. Õpilane omandab oskuse kliendi pead pesta, oskuse valida ning soovitada koduseks kasutuseks erinevaid hooldustooteid, oskab teostada erinevaid massaaživõtteid.

6 moodul „Struktuurikujundus”

Õppija omandab teadmised ja oskused struktuurikujundusest, õigetest töövõtetest ja töövahenditest, keemiliste rullide keeramise tehnikatest koos skeemide koostamisega, struktuurikujundus toodete valikust, struktuurikujundamise töö käigust, kliendi nõustamisest hooldus toodete valimisel ning hoiaku kliendi tähelepanelikust teenindamisest.

7 moodul ”Värvitöötlus”

Õppija omandab teadmised ja oskused värvus- ja valgusõpetusest, keemilistest protsessidest, mis toimuvad juustes värvimise käigus, kasutada õigeid töövahendeid ja värvitöötluse meetodeid, kliendi nõustamisest hooldustoodete valimisel ning hoiaku kliendi tähelepanelikust teenindamisest.

8 moodul „Juuste lõikamine”

Õppija omandab teadmised ja oskused juukselõikuse terminoloogiast, naiste- ja meeste juuste skeemikohastest põhilõikustest ning juukselõikuse meetoditest, habeme ja vuntside modelleerimisest, värvimisest ja viimistlemisest ning hoiaku kliendi tähelepanelikust ja korrektsest teenindamisest.

9,10,11 moodulid „Juustest kaunistuste valmistamine, soengukunst, soengute modelleerimine”

Õppija omandab teadmised ja oskused soengute visandamisest ja kujundamisest, stiilist ja soengute ajaloo erinevatest etappidest, soengumoest ja sobitamisest kliendi eripära ja välimusega, omandab teadmised erinevatest soengute tüüpidest ja liikidest, oskused naiste ja meeste erinevate soengute modelleerimisest ning hoiaku kliendi tähelepanelikust ja korrektsest teenindamisest.

12 moodul „Praktiline töö”

Õppija omandab oskused iseseisvalt rakendada omandatud teadmisi ja oskusi klientide mitmekülgseks teenindamiseks, kasutades õigeid töövõtteid ja vahendeid, omandab hoiaku kliendi tähelepanelikust ja korrektsest teenindamisest, töötada meeskonnas ja harjuda töökeskkonnaga ning saada motivatsioon kutsealaseks tööks.