Õpetajad – kõige tähtsam mis tahes kooli puhul, on tema õpetajad. Ilma tagasihoidlikkuseta võime nentida, et meie koolis töötavad ühed Eesti kogenenuimad juuksuri kutseõpetajad, kes koolitavad välja parimaid spetsialiste­juuksureid.

Meie pedagoogilise personali raudvaraks on 35­aastase tööstaažiga kõrgema tasemega juuksur ja kutseõpetaja Irina Kiseljova, kes on väljakoolitanud tuhandeid lõpetajaid. Irina Kiseljova töötas tehnikumis kutseõpetajana, kuid seoses venekeelse õppekava sulgemisega, otsustas liituda meie kooliga. Viies läbi juuksuri kutseõpinguid Tallinna tehnikumis, saavutasid tema õpilased juuksuri valdkonna konkurssidel kõrgeid kohti. Õpetab teooriat, juhendab praktikat, õpetab värvusõpetust, ning kuulub eksamikomisjoni koosseisu.